SIMBAH

Ana ing sawijining dina, ana simbah kang samane Mbah Kadar, Simbah kagungan putra kalih yaiku Nudiarto lan sobirin.
Esuk-esuk budiarto wes ndandani motore, nalika Budiarto nyambut gawe, Fukuriyah, bojone Budiarto metu saka njero omah karo nggawa sapu lan ngendhika ” alah pak-pak ora bisa ndandani motor wae kok sok ngutak ngutik motor. Mbok kono golek penghasilan.”. budiarto nyauri. “Iki motor ajaib. Wes kana lho masak wae.” “lha sing arep dimasak ki opo pak?” saure Fukuriyah. “Iki lho busi” jawabe Budi karo ndudui busi.” Wong edan, apa ya ana oseng oseng busi? lha nek ngono apa gelem sampeyan lalapan spion?”.”Nek koe gelem tak gorengke kenalpot piye?”. “wong edan! alah mboh rak urus!” saure Fukuriyah jengkel lan langsung mlebu omah.
Ora sue, motore Budiarto urip, Budiarto seneng banget. Nalika arep ngringkesi piranti dandhanan, Sobirin adhine Budi tekha. “kang!”. “(kaget)jabang bayi, ana apa? bocah ngageti wong tua wae”saure budi. “Arep nyilih duwit kang, gawe tuku buku anak, saiki bukune mbakyune ora kanggo, saka sekolahan kudu anyar” sobirin ngendhika. “aku durung njaluk setoran”. saure budi.
Anakke lagi ribut, Mbah kadar malah nyumet rokok lan ngundhan Budiarto arep njaluk HP.
“bud, aku mbok ditukokake HP”
“jabang bayi mbah, kagem napa?”
“Yoben gaul” jawabane simbah karo ngguyu
“Iki wae hp ku mumpung rak eneng pulsane”
“moh, hpmu elek!”
“lah terus hpne sing kepripun?”
“sing ana potret e, hahaha”
Akhire Budiarto nukokake bapakke. esuk esuk mbah kadar wes dolanan hp ning ngarep omah. lan ana Budiarto seng kaya biasane ngutak ngutek motor.
“wes seneng duwe hp anyar”
nanging Tang kaknggo dandani motor kesingsal, jajal budhi takon karo simbah.
“mbah weruh tang opo orak?”
“me-ne-ge-te-he” saure mbah banjur ngguyu
Ora sui, Mbah kadar marani Budiarto lan arep njaluk motor anyar.
“jabang bayi pal pak, wingi hp, siki motor, wis ora-ora!” mbah kadar banjur nesu lan langsung mlaku ning sumur arep njebur. Budiarto kaget, kabeh tanggane di undangi kanggo nulungi bapakke. akhire BUdiarto nukukake motor. saiki si mbah nduwe motor anyar lan arep lunga ngapeli susi, mbah kadar arep ngajak susi mlaku mlaku.
Sesuke Mbah kadar nglumpokake anak, puteu, lan memantune. Budiarto takon kalian SImbah arep ana apa kok nganti di klumpukake kabeh. si mbah banur nyauri pengin rabi susi. Budiarto kaget banjur ngamuk ngamuk lan metu omah di totke bojone lan adhine.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s